Το Ιστορικό Της Elvitex

ΕΛΒΙΤΕΞ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 70.000
ΤΖΑΚΕΤ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5.500
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 61.500
ΥΠΝΟΣΑΚΚΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 21.000
PONCHO 400
ΣΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 16.000
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙΑ ΣΩΜ.ΑΓΩΓΗΣ 45.000
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΡΑΝΩΝ 49.600
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.900
ΣΤΟΛΕΣ ΔΕΗ 10.000

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 20.000
ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 6.500
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 3.000
ΥΠΝΟΣΑΚΚΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 6.500
PONCHO 17.000
ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 2.000
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 11.000
ΔΙΚΟΧΑ 8.500
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.000
ΣΤΟΛΕΣ ΔΕΗ 10.400

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 107.000
ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΩΝ 3.700
ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 49.900
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 154.500
ΥΠΝΟΣΑΚΚΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 1.800
PONCHO 24.000
ΧΙΤΩΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 16.200
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 24.000
ΔΙΚΟΧΑ 15.000
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΟΠΛΙΤΩΝ-ΑΞ/ΚΩΝ 35.000
ΣΕΝΤΟΝΙΑ Φ/Π 4.700
ΣΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 33.000
ΣΤΟΛΕΣ ΔΕΗ 20.000

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 48.500
ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 5.000
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 66.000
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΚΗΝΑ 32.500
PONCHO 5.000
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 6.000
ΔΙΚΟΧΑ 3.500
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΟΠΛΙΤΩΝ-ΑΞ/ΚΩΝ 42.500
ΣΕΝΤΟΝΙΑ Φ/Π 6.000
ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙΑ ΣΩΜ.ΑΓΩΓΗΣ 5.100
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΣΩΜ.ΑΓΩΓΗΣ 3.500
ΤΖΑΚΕΤ ΔΕΗ 2.500

ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 50.000
ΣΤΟΛΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 92.000
ΠΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 23.200
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΟΛΩΝ 14.000
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΟΠΛΙΤΩΝ-ΑΞ/ΚΩΝ 34.000
ΣΕΝΤΟΝΙΑ Φ/Π 35.000
ΣΤΟΛΕΣ ΕΞΟΔΟΥ 4.000
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.700
ΣΤΟΛΕΣ ΔΕΗ 18.000

Tell Us your story