Το Προφίλ Της Elvitex

ΕΛΒΙΤΕΞ – ΠΡΟΦΙΛ

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ ΕΞΠΟΡΤ από τον Γεώργιο Κ.Περτσεμλίδη.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή εργατικών και κυρίως στρατιωτικών ενδυμάτων με βάση τεχνικές προδιαγραφές των Γενικών Επιτελείων της Ελλάδας (Στρατού, Αεροπορίας), της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Λειτουργεί σε ιδιόκτητους χώρους με συνολική στεγασμένη ισόγεια επιφάνεια 6.500 τετραγωνικά μέτρα, που βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυσίτου του Νομού Ξάνθης.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην Αθήνα.

Η εταιρεία διαθέτει μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε ποικιλία, ποσότητα και ποιότητα. Στόχοι της εταιρείας είναι η ολοένα αυξανόμενη ισχυροποίηση της στο χώρο μέσω της σταθερής ποιότητας παραγωγής.

Το 1998 πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 από τον ΕΛΟΤ για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία ειδών ένδυσης και υπνοσάκκων για ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και Δημόσιους Οργανισμούς, καθώς και για την εμπορία υφασμάτων.

Το 2003 επεκτάθηκε και στην παραγωγή και εμπορία αντισκήνων, ειδών κλινοστρωμνής και εξαρτήσεως.

Tell Us your story