ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΛΒΙΤΕΞ εξακολουθεί να συμμετέχει στην Διαχείριση Συσκευασιών από το 2012, στηρίζοντας το έργο της Ανακύκλωσης της ΕΛΕΤΑΝ και βοηθώντας έτσι στην προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Add Comment

Tell Us your story